Zalety i Funkcje

Poznaj zalety i funkcje naszego rozwiązania Sales Partner CRM, a odkryjesz, że Twoja praca jako menadżera i handlowca może stać się łatwiejsza i efektywniejsza. Dzięki im zbudujesz owocne relacje handlowe. Poniżej przedstawiamy pogrupowane tematycznie zalety i funkcje naszego rozwiązania.

Pulpit Menadżera lub Użytkownika

1. 65 interaktywnych modułów analitycznych.

2. Możliwość tworzenia własnego układu Paneli wraz wybranymi modułami.

3. Mechanizmy filtrów pomagają analizować szczegółowo dane.

4. Możliwość przechodzenia z Pulpitu bezpośrednio do danych w programie, czyli pełna interakcja.

5. Powiększanie wykresów graficzny dla lepszej czytelności.

6. Możliwość zarządzania układem kolumn w poszczególnych modułach.

7. Pełen obraz działań zebrany w jednym graficznym miejscu, który odnosi się do całego zespołu lub wybranej osoby.

Organizacja informacji i danych w programie

1. 70 predefiniowanych pól opisujących firmę i kontakt z możliwością zmiany ich nazw i szukania po nich.

2. Informacje nt. obrotów handlowych i faktur o firmie pochodzące on-line z programu magazynowego.

3. Edytowalne listy rozwijane.

4. Filtrowane listy firm i kontaktów ze szczegółami.

5. Grupowanie firm i kontaktów.

6. Tworzenie hierarchii firm i kontaktów.

7. Tworzenie pełnej historii czynności.

8. Załączniki i notatki.

9. Profilowanie firm.

10. Zakładka Status podsumowująca kontakt z klient