TETA Constellation

 

 

Pakiet ERP TETA Constellation to zaawansowane rozwiązanie o starannie zaprojektowanej architekturze i funkcjonalności. Gwarantuje on usprawnienie obiegu informacji w firmie oraz znaczącą poprawę obsługi ważnych procesów wewnętrznych. Wdrożenie  systemu ERP TETA Constellation w przedsiębiorstwie pozwala osiągnąć znaczące korzyści biznesowe. Pakiet ten odznacza się zgodnością z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz dużą stabilnością i bezpieczeństwem pracy.

Zastosowanie TETA Constellation w organizacji to między innymi:

Zwiększenie produktywności - szybka i wydajna praca dzięki przyjaznemu interfejsowi użytkownika,

Przystosowanie do modelu działania przedsiębiorstwa – elastyczna i otwarta technologia umożliwia dokonywanie modyfikacji i dostosowań w miarę rozwoju firmy,

Podejmowanie szybszych i trafniejszych decyzji poprzez bezpośredni dostęp o strategicznych informacji o każdy aspekcie organizacji,

Kontrola kosztów, osiągana poprzez lepszą komunikację z dostawcami oraz większą wydajność wszystkich operacji,

Wzrost przychodów dzięki szybkiemu dostępowi do informacji, co z kolei wspomaga procesy określania nowych szans sprzedaży i szybkie wprowadzanie nowych produktów na rynek oraz zapewnia wysoki poziom wsparcia i obsługi Klientów,

Wysoki poziom bezpieczeństwa dostępu i ochrony informacji dzięki zaawansowanym mechanizmom nadawania uprawnień.

System ERP TETA Constellation obejmuje swą funkcjonalnością dziedziny logistyki, CRM, produkcji, finansów, majątku trwałego, zarządzania zasobami ludzkimi i controllingu. Osobne moduły wspomagają także obsługę ofert przetargowych, kontrolę jakości wyrobów i usług oraz handel elektroniczny.


Pakiet obsługuje instytucje, firmy handlowe, usługowe a także przedsiębiorstwa produkcyjne o różnych typach produkcji (produkcja na magazyn, na zamówienie, montaż na zamówienie, a także produkcja jednostkowa konstruowana lub konfigurowana na zamówienie). Spełnia specyficzne wymagania różnych branż, a specjalne wersje przystosowane są do obsługi sprzedaży detalicznej i mobilnej.

System jest wielojęzyczny, wielowalutowy, umożliwia pracę na wielu jednostkach miar oraz obsługuje struktury holdingowe i wielooddziałowe. Świetnie sprawdza się zarówno w firmach, które mają jedną siedzibę, jak i w przedsiębiorstwach terytorialnie rozproszonych, z dużą ilością użytkowników.

System ERP TETA  Constellation jest zespołem modułów i aplikacji obsługujących kompleksowo wszystkie procesy zachodzące w organizacji. Należy podkreślić, że wszystkie komponenty są ze sobą ściśle zintegrowane, jak również otwarte na współpracę z oprogramowaniem innych dostawców.

Budowa pakietu ERP TETA Constellation umożliwia skomponowanie z zestawu dostępnych aplikacji systemu optymalnego pod względem profilu i stopnia rozwoju każdego przedsiębiorstwa.

 

ZOBACZ PREZENTACJE MULTIMEDIALNĄ ONLINE. KLIKNIJ TUTAJ