EWIDENCJA CZASU PRACY, ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I ZADANIAMI

EWIDENCJA CZASU PRACY, ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I ZADANIAMI

Moduł ewidencji czasu pracy to w pełni funkcjonalny internetowy system dla firm służący do zarządzania projektami i zadaniami jak również do ewidencji i zarządzania czasem pracy. Pozwala efektywnie koordynować podział zadań pomiędzy pracowników, planować i monitorować przebieg realizacji projektów, ewidencjonować czas pracy. Jest użytecznym narzędziem dla każdej firmy zatrudniającej pracowników - bez względu na jej wielkość.

FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU DO ZARZĄDZANIA CZASEM PRACY I ZADANIAMI:

Zarządzanie projektami i zadaniami, Wykres Gantta
Ewidencja i zarządzanie czasem pracy
Kompleksowe zarządzanie uprawnieniami użytkowników do zadań
Podział na konta typu: administrator, manager, zwykły użytkownik
Wykres Gantta umożliwiający graficzną prezentacje harmonogramów projektów
Automatyczne wyliczanie danych nadzadań na podstawie podzadań
Tworzenia zadań wprost z przychodzących wiadomości emaili
Przejrzysty kalendarz czasów pracy i zadań
Kontrola czasu pracy i statusu realizacji zadań w ramach różnych projektów z dowolnego miejsca i o dowolnej porze
Podgląd wielu użytkowników jednocześnie
Kompleksowy system raportów z opcją zaawansowanego filtrowania.
Możliwość generowania raportów w formacie HTML, PDF, Excel i innych.
Możliwość modyfikowania i dodawania szablonów raportów
Możliwość dodawania złączników
Możliwość definiowania dodatkowych pól do zadań i projektów
Przypomnienia o terminach
Ewidencja i planowanie kosztów zadań i projektów

Powrót do listy funkcjonalności i modułów