Client Server Security for SMB

Program Trend Micro Client Server Messaging Security for SMB zapewnia automatyczną ochronę przy równoczesnym ograniczeniu wydatków w zakresie zasobów IT.

Najważniejsze cechy programu

- Uniwersalna i zintegrowana ochrona:

 • Wiele zagrożeń: ochrona przed wirusami, robakami, trojanami i hakerami.
 • Wiele punktów ochrony: obrona komputerów stacjonarnych, przenośnych, serwerów plików i komputerów 64-bitowych.
 • Jedna instalacja: uniwersalna ochrona wymagająca tylko jednej instalacji.


- NOWOŚĆ! Automatyczna ochrona przed zagrożeniami

 • Ocena: wyszukiwanie i raportowanie chronionych systemów podatnych na ataki wirusów i epidemie.
 • Zapobieganie: ochrona zabezpieczanych komputerów przed zagrożeniami zanim udostępniona zostanie ich sygnatura.
 • Ochrona: skanowanie antywirusowe sieci przy użyciu aktualizacji.
 • Czyszczenie: usuwanie szkód po epidemiach bez konieczności stosowania specjalnych narzędzi czy odwiedzania każdego komputera.


- NOWOŚĆ! Zapora osobista

 • Ochrona przy użyciu zapory: zabezpieczanie komputerów pracujących w sieci przed złośliwym kodem i hakerami — zarówno wewnątrz sieci, jak i podczas podróży.


- NOWOŚĆ! Funkcja zerowej administracji

 • Oparty na sieci Web program Security Dashboard: pojedyncza konsola umożliwia zdalne zarządzanie i rozwiązywanie problemów przy użyciu dowolnego komputera podłączonego do Internetu.
 • Alerty działające w czasie rzeczywistym: wysyłanie niestandardowych alertów, gdy wymagane jest podjęcie określonego działania.
 • Natychmiastowe informacje o stanie: przegląd stanu zabezpieczeń, szczegółowe informacje dotyczące aktywności związanej z zagrożeniami i miejsc najbardziej narażonych na atak oraz informacje o epidemii
 • Raportowanie: automatyczne wysyłanie za pomocą poczty elektronicznej raportów HTML o aktywności związanej z zagrożeniami i skutecznością ochrony.