Prezentacja dla Menadżera

Program Sales Partner CRM (Partner Sprzedawcy) pozytywnie wpływa i wspomaga obszary działania w firmie, za które są odpowiedzialni dyrektorzy, kierownicy ds. sprzedaży, i to za konkurencyjną cenę.

Do głównych korzyści Sales Partner CRM należą:

1. pulpit menadżerski (dashboard) Pulpit pozwala dobrać formę prezentowanych informacji do potrzeb jej analizy: jako podsumowanie, interaktywny wykres czy szczegółowy raport. Menadżer ma dostęp do 60 interaktywnych modułów analitycznych. Pulpit może zostać zaimplementowane w całej organizacji z podziałem na pełny dostęp i ograniczony. Udostępnienie zaawansowanej funkcjonalności analitycznej jako Pulpit (Menadżera) lub w prostszej wersji jako Mój Pulpit (Użytkownika) pozwala znacząco zwiększyć wydajność firmy. Połączenie zwiększonej „przejrzystości” działań firmy z personalizowanym monitorowaniem wskaźników KPI oraz spójnym spojrzeniem na całą organizację pozwala ulepszyć proces podejmowania decyzji i optymalizować działania biznesowe dla całego zespołu lub dla pojedynczego użytkownika.

2. własne pola oraz możliwość personalizacji układu graficznego Jest to jedna z najważniejszych i bardzo rzadko spotykanych funkcji w tego typu programach, która umożliwia dostosowanie wyglądu kartotek Firma/Kontakt/Oferta/Zgłoszenie/Umowa/Produkt do własnych potrzeb, czyli własne pola oraz możliwość personalizacji układu graficznego. To ważna funkcja, która pozwala w łatwy sposób dostosować program do indywidualnych potrzeb pod katem zbierania i przechowywania informacji o klientach.

3. nadzorowanie i wspieranie procesu sprzedaży w dziale handlowym Program Sales Partner umożliwia menadżerowi w efektywny sposób zarządzać potencjalnymi klientami i szansami sprzedaży, automatyzuje proces sprzedaży i jednocześnie pozwala go sprawnie monitorować. Wbudowane mechanizmy pozwalają tworzyć oferty oraz zarządzać zamówieniami, co znacznie skraca cykl sprzedaży i zwiększa wskaźniki zawartych transakcji.

4. planowanie i delegacja zadań handlowych Na zbiorczej liście zadań oraz pod każdą kartą klienta możesz przeglądać, uaktualniać, zakańczać oraz planować i delegować czynności. Dzięki temu wiesz: z kim, kto, co i kiedy ma wykonać. Szybki przegląd działań i planów w zespołach i działach handlowych pozwala natychmiast reagować na pojawiające się symptomy.

5. pełny wgląd i rejestracja historii działań handlowych Program umożliwia pełny przegląd i wyszukiwanie informacji o kliencie w oparciu o proste i zaawansowane mechanizmy szukania po wybranym polu lub słowie kluczowym. Użytkownik może wyświetlać bieżące i historyczne dane o relacjach handlowych, w tym dane dotyczące komunikowania się, załączniki, notatki. Jest również dostępna informacja o otwartych, wygranych lub przegranych sprzedażach (ofertach), a na liście płatności widoczna jest historia płatności. Natomiast po dokonaniu integracji naszego programu z magazynem widoczne są dane handlowe (faktury zapłacone i niezapłacone w wybranym okresie, oraz podsumowanie klienta zgodnie ze wskaźnikiem RFM), pod kartoteką klienta, które wprost pochodzą z magazynu w trybie on-line.

6. grupowanie klientów i ich przydział handlowcom Grupowanie klientów odbywa się według dowolnego klucza. Umożliwia to zorganizowanie, a następnie przypisanie wybranej grupy klientów odpowiedniemu sprzedawcy. Dzięki temu praca jest lepiej zorganizowana i sprecyzowana pod kątem wybranej grupy klientów. Dodatkowo każdy użytkownik może w oparciu o grupy klientów wykonywać korespondencję seryjną wraz z generowaniem etykiet adresowych.

7. monitorowanie konkurencji Program umożliwia gromadzenie i uaktualnianie szczegółowych informacji o konkurencji, a także łączenie tych informacji z szansami sprzedaży. Funkcje raportowania pozwalają śledzić działalność konkurencji pod kątem produktów, wygranych sprzedaży, regionów lub innych kryteriów.

8. biblioteka dokumentów, baza wiedzy Istnieje możliwość dodawania plików, dokumentów oraz zarządzania całą zawartością biblioteki w materiały handlowe i marketingowe, takich jak: broszury, karty katalogowe, artykuły, szablony listów, dokumenty, a także informacje o konkurencji. Bibliotekę można przeszukiwać. Program jest dostarczany wraz z szablonami dokumentów, które mogą być natychmiast wykorzystane w działaniach handlowych.

9. zarządzanie prowizjami handlowymi Jest to unikalna funkcjonalność usprawniająca pracę menadżera w obszarze zarządzania prowizjami handlowymi. Menadżer określa plan oraz definiuje parametry i progi prowizji pod kątem obrotów i marży. Dodatkowo może ustalić tzw. bonusy za przekroczenie określonego poziomu obrotu przez handlowca.W program można wbudować własny system prowizyjny w oparciu o zbierane dane w systemie.

10. zarządzanie towarami i przydzielanie rabatów Nasze rozwiązanie jest wyposażone w perspektywę towar. Perspektywa towar zawiera listę towarów handlowych, cenników, grupy towarowe, grupy rabatowe. Menadżer posiada również możliwość zintegrowania naszego rozwiązania z wiodącymi programami magazynowymi (Subiekt GT, WF-Mag, CDN Optima, Symfonia Forte). Dzięki integracji, zespół handlowy może pracować na informacjach o towarach (koszcie, cenie sprzedaży, dostępności i rezerwacji) wprost pochodzących z magazynu w trybie on-line.

11. zarządzanie płatnościami Każda firma dba o przepływ pieniężny, a menadżer jest odpowiedzialny za jej stabilny dopływ. Funkcja zarządzania płatnościami informuje o statusie płatności i ukazuje ogólne podsumowanie ile, co i kiedy ma wpłynąć na konto firmowe. Dodatkowo płatności mogą być filtrowane przy pomocy dostępnych filtrów. Z wybraną płatnością można planować czynności tj. telefon, podpiąć notatkę, napisać listu/monit w jej sprawie itd. W programie dostępne są również przykładowe szablony dokumentów pomocne przy zarządzaniu windykacją.

12. zarządzanie prawami dostępu do funkcji w programie Menadżer i administrator zarządza prawami dostępu do różnych funkcji w programie, które przydzielać wybranemu użytkowników. Prawa do wybranych funkcji, dla przykładu: mogą uchronić przez usuwaniem lub wynoszeniem danych przez użytkowników. Wystarczy wskazać użytkownika i określić jego prawa w programie lub ich brak do np.: usuwanie czynności, notatki, załączników, delegacji zadań, podglądania sprzedaży innych itd. Szerokie możliwości i pełna elastyczność w zarządzaniu prawami dostępu do różnych funkcji chroni dane przed wykonaniem niepożądanych czynności w programie. Dodatkowo masz możliwość sprawdzenia kto i ile czasu pracował w programie.