Prezentacja dla Sprzedawcy

Osoby pracujące w dziale sprzedaży używając programu Sales Partner CRM (Partner Sprzedawcy) uzyskują wymierne korzyści, udogodnienia i możliwości, które ułatwiają im pracę i usprawniają działania handlowe aby mogli wykonać swoje zadania efektywnie, produktywnie i w zaplanowanym czasie.

Korzyści jakie znajdzie handlowiec dla siebie w Sales Partner CRM to:

1. zarządzanie klientami Użytkownicy mogą wyświetlać bieżące i historyczne dane klientów (firm i kontaktów), w tym notatki, załączniki oraz dane dotyczące planowanych czynności. Mają również dostęp do informacji o ofertach, płatnościach, fakturach (zapłacone lub nie) itd. Dzięki integracji z programem magazynowym uzyskują jeszcze szerszy obraz informacji o kliencie i towarach handlowych. Poza tym wiedzą, do jakiej grupy klientów należy kontakt. Dostępne są również informacje o hierarchii osób firmie, oznacza to, że mogą opisać podległość służbową w firmie swojego klienta.

2. grupowanie klientów Grupowanie klientów odbywa się według dowolnego klucza. Umożliwia dowolne organizowanie danych przez użytkownika. Grupowanie klientów jest nieocenione i przydatne przy wykonywaniu spersonalizowanej korespondencji seryjnej i innych działań handlowych tj.: raportowania, analizowania i szukania szans i okazji w sprzedaży.

3. planowanie działań handlowych z klientem Na liście zadań oraz pod każdą kartą klienta można: planować, przeglądać, uaktualniać i zakańczać czynności. Dzięki temu wiesz z kim, co i kiedy masz wykonać. Dane te są współdzielone, czyli widoczne na wspólnych kalendarzach i liście, dzięki czemu można podglądnąć czynności innych użytkowników w zespole aby dowiedzieć się kto i co ma zaplanowane do wykonania, oczywiście jeśli ma się do tego prawo dostępu. Dodatkowo do zaplanowanej czynności można dołączać notatki, załącznik, a także zdefiniować czynność jako cykliczną.

4. pełny wgląd i rejestracja historii działań handlowych Program umożliwia przegląd wszystkich danych zarejestrowanych pod kartoteką klientów. Wbudowane w programie mechanizmy prostego i zaawansowanego szukania oraz szukania po słowie kluczowym pozwalają błyskawicznie dotrzeć do zapisanje informacji. Następnie użytkownicy mogą wyświetlać bieżące i historyczne dane klientów, w tym dane dotyczące załączników, notatek. Jest również dostępna informacja o potencjalnych, otwartych, wygranych lub przegranych ofertach/sprzedażach.

5. zarządzanie szansami sprzedaży Informacje o potencjalnych klientach można łatwo przekształcić w szansę sprzedaży, bez konieczności ponownego wprowadzania danych, a następnie monitorować ją przez cały cykl/proces sprzedaży. Oferty można w sposób spójny i efektywny inicjować, monitorować i finalizować, wykorzystując do tego swój procesy sprzedaży.

6. zarządzanie towarami i usługami Nasze rozwiązanie jest wyposażone w perspektywę towar. Perspektywa towar zawiera: listę towarów, cenników, grupy towarowe, grupy rabatowe. Użytkownik może dowolnie grupować towary według swojego klucza, porównywać ceny od różnych dostawców, sprawdzać poziomy rabatów, tworzyć paczki, komplety towarowe. Towar opisany jest kompletnie, może również zawierać obrazek, opis w różnych językach, załączniki jako karty katalogowe itp. Dodatkowo po zintegrowaniu Sales Partner'a z programem magazynowym, dane o towarach dostępne są w trybie on-line wprost z magazynu. Dzięki temu możesz tworzyć oferty w oparciu o najświeższe informacje.

7. tworzenie ofert handlowych Nasz system pozawala użytkownikowi tworzyć proste i wielowariantowe oferty handlowe w formacie HTML i/lub PDF. System wyposażony jest w praktyczny mechanizm modyfikacji oferty pod kątem potrzeb klienta. Handlowiec natychmiast widzi z jaką marżą i zyskiem oferuje swoje towary i usługi. Użytkownik tworzy oferty, przekształca je w zamówienia, a następnie dokonuje ich realizacji wystawiając fakturę. Oferty mogą być tworzone w różnych językach i walutach. Mogą być zawierać krótkie lub długie opisy, tak aby oferta była kompletna i zrozumiała z punku widzenia klienta.

8. tworzenie spersonalizowanej korespondencji seryjnej W programie dostępne są gotowe szablony, lub można je dostosowywać do swoich potrzeb lub stworzyć nowe. Szablony dokumentów mogą być tworzone w formacie HTML, DOC, ODT w dowolnym edytorze, który posiada funkcje HTML i możliwość zapisu do odpowiednich formatów. Posiadanie szablonów ułatwia tworzenie i wysyłanie spersonalizowanych wiadomości e-mail lub listów do określonych grup obecnych i potencjalnych klientów. Dodatkowo program posiada elastyczny mechanizm generowania etykiet adresowych, który pozwala zdefiniować wymiary naklejek i strony, oraz określić wygląd wydruku danych adresowych klienta.

9. biblioteka dokumentów, baza wiedzy Istnieje możliwość tworzenia i zarządzania biblioteką materiałów handlowych i marketingowych takich jak: broszury, artykuły, szablony dokumentów i listów, oraz informacje o konkurencji. Bibliotekę można przeszukiwać i udostępniać jej zasoby poszczególnym użytkownikom. Program jest dostarczany wraz z szablonami listów, które mogą być wykorzystane w działaniach handlowych.

10. generowanie raportów handlowych Wbudowane raporty w programie pozwalają określić, które zdarzenia handlowe lub marketingowe przyniosły największą liczbę sfinalizowanych transakcji sprzedaży oraz mierzyć i prognozować wyniki działalności.

11. pulpit użytkownika Po włączeniu funkcji Mój Pulpit, handlowiec ma dostęp do różnych danych dotyczących jego działań z poziomu jednego okna. Pozwala mu to sprawniej panować i zarządzać różnymi działaniami na jego własnym obszarze.