Prezentacja dla Serwisu

Osoby zajmujące się serwisem w firmie mogą wykorzystać program Sales Partner CRM (Partnera Sprzedawcy) w działaniach wspierających swoich klientów i uzyskać korzyści w następujących obszarach:

1. prosty i łatwy dostęp do informacji o firmie, produkcie, zgłoszeniu i umowie Intuicyjny układ i struktura danych pozwalają szybko dotrzeć do pożądanych danych (opisu problemów i rozwiązań, czynności, notatek, załączników) dla pracowników obsługi klienta. Informacje przechowywane są w kartotekach i na listach, dzięki temu dostęp, monitorowanie i wyświetlanych danych bieżących i historycznych jest natychmiastowe już od pierwszego kontaktu z klientem po rozwiązanie problemu, co zapewnia spójność i efektywność usług, a tym samym - zadowolenie i utrzymanie klientów.

2. zarządzanie produktami serwisowanymi Natychmiast możesz sprawdzić jakie produkty serwisujesz, a jakie wypożyczasz poszczególnym klientom. Każdy produkt posiada swoją kartę, w której jest w pełni opisany, tak aby można było nim łatwo zarządzać pod kątem usług pogwarancyjnych i przeglądów. Mechanizmy filtrów szybko odkryją przed tobą jakie produkty są na lub bez gwarancji, oraz które produkty powinny mieć przegląd. Każdy z produktów posiada swoją kartę historii, czyli co zostało z nim wykonane i kiedy oraz przez kogo. Dzięki temu możesz prowadzić serwis proaktywnie.

3. zarządzanie zgłoszeniami i zadaniami Przy pomocy kreatora w łatwy sposób zarejestrujesz zgłoszenie, po czym jest one automatycznie kierowane do odpowiednich pracowników w celu rozwiązania problemu. Każda ze spraw zostaje umieszczona na liście zgłoszeń co pozwala w pełni panować nad zgłoszeniami poprzez przydatne mechanizmy filtrów. Tak więc, masz szybki wgląd do tego kto i co wykonuje, oraz jakie są koszty poszczególnych zadań. Program analizuje koszty usług serwisowych wraz z materiałami i częściami zamiennymi. Łatwe i szybkie podsumowania pozwalają zorientować się w podstawowych operacjach serwisowych oraz nimi efektywnie zarządzać.

4. zarządzanie umowami serwisowymi Program Sales Partner umożliwia tworzenie umów serwisowych i zarządzanie nimi. Wpływa to na zwiększenie dokładności rozliczeń pomocy technicznej. Po rozwiązaniu każdej sprawy z zakresu serwisu informacje są automatycznie uaktualniane w odpowiedniej umowie.

5. proste i zaawansowane mechanizmy szukania Przy pomocy prostego i zaawansowanego mechanizmu szukania w łatwy sposób znajdziesz informacje związane z pomocą techniczną. Umożliwia to trafne diagnozowanie problemów z zakresu pomocy technicznej i skuteczne ich rozwiązywanie. Po wyszukaniu rozwiązania, a następnie przy pomocy szablonów natychmiast możesz przesłać odpowiedź o oczekiwanym rozwiązaniu klientowi. Jest to wyróżnik na który zwracają baczną uwagę klienci po dokonaniu zakup.

6. planowanie czynności serwisowych Poza rejestracją zgłoszeń serwisowych, każda z osób w pomocy technicznej może planować i delegować czynności oraz zarządzać w swoim kalendarzem zajęć. Każda z czynności (tel. do dostawcy części zamiennych itp.) może być powiązana z konkretnym zgłoszeniem serwisowym aby łatwo byłą ją znaleźć w gąszczu  wielu spraw.

7. tworzenie notatek, załączników z prac serwisowych Skorzystaj z możliwości podłączenia załączników, notatek, dokumentów z przeprowadzonych prac serwisowych w związku z konkretnym zgłoszeniem aby wiadomo było co i kiedy zostało wykonane.

8. biblioteka dokumentów i plików technicznych Baza dokumentów i plików z możliwością wyszukiwania ułatwia przechowywanie informacji o typowych problemach, rozwiązaniach, kartach katalogowych produktów lub szablonów dokumentów z prac serwisowych. Poza tym możesz ustawić dostęp do poszczególnych folderów.

9. współpraca z działem handlowym Pełna wymiana informacje o zgłoszeniach, produktach i umowach z działem handlowym umożliwia również handlowcom wgląd w statusu zgłoszenia aby mogli łatwo informować swoich klientów o pracach serwisowych dotyczących konkretnego zgłoszenia, jak również o zawartych umowach serwisowych.

10. raporty z pracy serwisu Wbudowane raporty pozwalają określić co i kiedy zostało wykonane, naprawione i wymienione w produktach u danego klienta. Dzięki nim wiemy ile czasu poświęcono konkretnemu klientowi oraz jaki jest generowany strumień pieniędzy z usług serwisowych.

11. pulpit użytkownika Po włączeniu funkcji Mój Pulpit, handlowiec ma dostęp do różnych danych dotyczących jego działań z poziomu jednego okna. Pozwala mu to sprawniej panować i zarządzać różnymi działaniami na jego własnym obszarze.