Finanse.NET

System finansowy pakietu ERP TETA Constellation to zespół ściśle współpracujących ze sobą komponentów, integrujących obieg dokumentów finansowych w całej firmie. Moduły te wspomagają proces definiowania parametrów pracy systemu, wprowadzanie i modyfikowanie dowodów księgowych, ich automatyczne genero¬wanie, zakładanie i przegląd kont analitycznych w różnych układach oraz wykonywanie rozmaitych zestawień.


Moduł służy przede wszystkim do prowadzenia ksiąg rachunkowych w rozumieniu odpowiednich ustaw i rozporządzeń. Dodatkowo system prowadzi ewidencję podatkową oraz zarządczą, pozwala na prowadzenie zobowiązań i należności z kontrahentami, automatyczne kojarzenia transakcji rozrachunkowych, generowanie monitów, a także wykonywanie przelewów i zestawień rozrachunkowych. Zintegrowany moduł kasy obsługuje wprowadzanie, kojarzenie oraz dekretowanie dokumentów kasowych. Komponent płatności bankowych jest z kolei odpowiedzialny za pełną dwukierunkową wymianę danych z bankiem. W szczególności obejmuje on zarządzanie płatnościami – przelewami oraz wyciągami bankowymi.

Pracując z Finanse.NET użytkownik może czuć się bezpiecznie pod względem formalno-prawnym, gdyż rozwiązanie spełnia wymagania określone ustawą o rachunkowości. Aplikacja może być wykorzystywana przez wszystkie jednostki prowadzące działalność gospodarczą i pełne księgi rachunkowe. Uniwersalność tego systemu pozwala na prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczeń finansowych w oparciu o indywidualne plany kont dla jednostek produkcyjnych, handlowych, budowlanych, projektowych oraz mieszanych.

W skład TETA Finanse.NET wchodzą następujące komponenty funkcjonalne: