Narzędzia pakietu

Narzędzia pakietu i administracja to składniki systemu ERP TETA Constellation, których zadaniem jest obsługa całego pakietu niezależnie od doboru pozostałych modułów. Są to mechanizmy służące przede wszystkim do kierowania pozostałymi aplikacjami i ich modyfikacji pod kątem oczekiwań użytkowników. Warto dodać, że oferowane przez TETĘ systemy informatyczne to nowoczesne i zaawansowanie narzędzia także pod względem możliwości raportowania i analiz danych.

Workflow


Workflow jest mechanizmem ułatwiającym i przyspieszającym dostosowanie aplikacji do potrzeb użytkowników. Służy przede wszystkim do automatyzacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Zaletą rozwiązania jest pełne konfigurowanie przez administratora systemu dzięki osadzonemu w aplikacji edytorowi diagramów Workflow.

Wykorzystując ten mechanizm można budować diagramy Workflow, które będą wysyłały drogą mailową różne informacje na podstawie zdarzeń zachodzących okresowo, bądź w przypadku wystąpienia określonych działań użytkownika. Poza wysyłką maili, diagramy workflow potrafią także uruchamiać transformacje danych czy generować raporty, które następnie mogą być zapisane do pliku, wysłane w załączniku e-maila lub wydrukowane na drukarce.

Warto dodać, że w oparciu o Workflow został opracowany kolejny mechanizm, zwany obiegiem dokumentów. Za jego pomocą administrator może budować elektroniczne dokumenty i definiować ścieżki ich przepływu pomiędzy różnymi osobami.

Tryb projektowania


Tryb projektowania formularza jest funkcjonalnością umożliwiającą dostosowanie interfejsu aplikacji do oczekiwań użytkownika. To nowatorskie rozwiązanie może być używane zarówno przez konsultantów podczas wdrażania, jak również przez doświadczonych administratorów i użytkowników systemu.

Wszelkie modyfikacje wykonane w tym trybie można zastosować dla konkretnego użytkownika, grupy użytkowników skojarzonych w ramach jednego profilu lub wszystkich użytkowników. Używając aplikacji można m.in. dodawać i usuwać pola na formularzach oraz zmieniać ich właściwości (rozmiar, położenie, wymagalność itp.). Za pomocą trybu projektowania można również dodawać wyskakujące podpowiedzi, w których umieszcza się kontekstowo dowolne dane pobrane z systemu. Można także uruchomić stronę HTML z danymi pobranymi z systemu.

Tryb projektowania formularza sprawdza się też przy modyfikacji tabel: przy dodawaniu i usuwaniu kolumn, zmianie nagłówka, blokadzie filtrowania, sortowaniu czy dodawaniu wyskakujących podpowiedzi. Podpinając się pod określone zdarzenia na formularzu, istnieje możliwość definiowania skryptów, za pomocą których można wykonać dodatkowe operacje, które zautomatyzują pracę użytkowników systemu.

Wydruki

Użytkownik pakietu ma do swojej dyspozycji szeroki wachlarz gotowych wydruków i raportów, które obejmują m.in. dokumenty wymagane przez przepisy prawne. Ponadto może dowolnie tworzyć własne zestawienia na podstawie informacji zawartych w bazie danych, a zastosowane mechanizmy współpracy pozwalają w prosty sposób dokonać eksportu danych i edycji informacji w aplikacjach biurowych takich pakiet Microsoft Office.

W TETA Constellation można w wygodny sposób tworzyć i przypinać, do menu lub pod przyciski na formularzu, własne nowe raporty na bazie szablonów zdefiniowanych w programach Word lub Excel, bądź stworzonych przy pomocy programu Crystal Reports. Co ważne, dotychczasowym Klientom wykorzystujących pakiet TETA 2000 zapewnione zostało pełne wsparcie dla wydruków przygotowanych w Oracle Reports.

ZOBACZ PREZENTACJE MULTIMEDIALNĄ ONLINE. KLIKNIJ TUTAJ

 

 

ZOBACZ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ: 

        

                      WORKFLOW                                           TRANSFORMACJE                      ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI