Przetargi.NET

Przetarg jest jednym ze zwyczajowych sposobów wyboru oferty w celu zawarcia umowy. W Polsce ogólne zasady prowadzenia przetargów określają przepisy kodeksu cywilnego. Pakiet ERP TETA Constellation posiada funkcjonalności pozwalające na ewidencję i sprawną obsługę zapytań o tym charakterze.

Szczególnie istotnymi elementami wspieranymi przez system ERP TETA Constellation w zakresie obsługi postępowania przetargowego są:

·         obsługa zamówień publicznych w zakresie sprzedaży,

·          ewidencjonowanie i obsługa przetargowych ofert własnych,

·         ewidencjonowanie i obsługa przetargowych ofert konkurencyjnych,

·         wsparcie w zakresie wyceny zapytania ofertowego.

Moduł Przetargi.NET pozwala na prowadzenie pełnej ewidencji przetargów, w których firma bierze udział. System pozwala na zaewidencjonowanie wszystkich wymaganych i podawanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) parametrów przetargów takich jak daty oraz szczególne warunki jakim powinny odpowiadać usługi czy towary.

Za pomocą systemu możemy zapisać w bazie i poddać analizie szczegóły ofert wariantowych, częściowych oraz równoważnych. System pozwala zdefiniować zbiór dokumentów wymaganych przez ogłaszającego przetarg, pilnuje dat ważności odpowiednich dokumentów i przypomina o ich aktualizacji. Na etapie kompletowania dokumentacji ofertowej aplikacja wspiera użytkownika w zakresie utrzymania aktualnej kartoteki kart produktów, załączników, świadectw technicznych itp.

System pozwala także na przechowywanie i aktualizację ofert konkurencji. Możliwe jest porównanie własnej oferty z ofertami konkurentów według wybranych kryteriów, a tym samym posiadanie lepszej orientacji w sytuacji rynkowej np. w wybranym regionie. Co ważne, porównanie ofert konkurencji może przebiegać bez przechowywania bazy indeksów towarowych konkurentów. Wystarczy jedynie informacja o ich udziale w przetargu i odpowiedzi na poszczególne pozycje SIWZ.

Użytkownik korzystający z Przetargi.NET dysponuje potężnym wsparciem merytorycznym w zakresie wyceny zapytania ofertowego. Mając do dyspozycji informacje o ofertach konkurencji pochodzących z różnych przetargów, firma jest w stanie wycenić odpowiednio każdą z pozycji zapytania ofertowego, skompletować wszystkie konieczne dokumenty i wydrukować pełną dokumentację.

ZOBACZ PREZENTACJE MULTIMEDIALNĄ ONLINE. KLIKNIJ TUTAJ

 

 

ZOBACZ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ: