Logistyka.NET

Logistyka.NET to kolejny element pakietu ERP TETA Constellation, stanowiący zbiór współpracujących ze sobą aplikacji wspomagających realizację procesów logistycznych w przedsiębiorstwie począwszy od zakupu, poprzez magazynowanie, zarządzanie zapasami, dystrybucję, gospodarkę opakowaniami aż po dostarczenie produktu do ostatecznego odbiorcy.

Jak wiadomo, już sam zakup wywiera zasadniczy wpływ na szybkość przepływu towarów i informacji. Logistyka.NET oferuje szereg narzędzi optymalizujących proces zakupu towarów w zakresie bilansowania potrzeb na materiały, wyboru najlepszego dostawcy według dowolnych kryteriów oraz automatycznego generowania zamówień z uwzględnieniem warunków oferty dostawcy.

Rejestracja wszystkich zdarzeń i operacji dokonywanych na materiałach jest źródłem informacji o aktualnym stanie, wartości i lokalizacji zapasów zarówno materiałów jak i wyrobów gotowych. Informacje te w połączeniu z danymi dotyczącymi zakupu i sprzedaży pozwalają na optymalizację poziomu zapasów do wielkości gwarantujących ciągłość dostaw towarów na rynek przy równoczesnej minimalizacji kosztów.

Logistyka.NET obsługuje także cały proces sprzedaży począwszy od ofertowania, poprzez przyjęcie zamówienia, wystawienie dokumentu WZ, wycenę, kończąc na fakturowaniu. Analiza zgromadzonych o kontrahencie informacji pozwala na trafne dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb Klienta.

Dzięki dedykowanemu modułowi Transport.NET system dba także o osiągnięcie oczekiwanego poziomu świadczonych usług transportowych w zakresie dostępności zasobów transportowych, optymalizacji tras i terminów dostaw jak również kosztów z tym związanych.

Moduł Logistyka.NET ze względu na dużą elastyczność i konfigurowalność może być wykorzystany w przedsiębiorstwach dowolnej branży, wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba zaawansowanego zarządzania towarami w zintegrowanym łańcuchu dostaw.

ZOBACZ PREZENTACJE MULTIMEDIALNĄ ONLINE. KLIKNIJ TUTAJ

 

 

ZOBACZ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ: