Kontrola jakości.NET

Moduł kontroli jakości to kolejna część pakietu ERP TETA Constellation. Umożliwia rejestrowanie i analizę wszelkiego rodzaju niezgodności na każdym etapie procesu wytwarzania począwszy od zaopatrzenia poprzez produkcję do sprzedaży i obsługi posprzedażowej włącznie. Wszelkie informacje mogą być zapisywanie w powiązaniu z indeksem, dokumentem magazynowym, kontrahentem i zleceniem.

Szczególny nacisk położono na ewidencję informacji laboratoryjnych dotyczących badanych próbek, otrzymanych wyników i ewentualnych odchyleń od założonych parametrów. System gromadzi opinie ekspertów na temat powstałych odchyleń oraz informacje o podjętych działaniach. W trakcie badań odpowiednie partie materiałów lub produktów mogą zostać zablokowane przed możliwością ich wydania przy użyciu arkuszy rezerwacji. Ewidencjonowane są braki naprawialne i nienaprawialne w podziale na rodzaje, przyczyny i odmiany z możliwością przypisania osób odpowiedzialnych.

Moduł jest powiązany z resztą pakietu poprzez dokumenty magazynowe, zlecenia i raporty produkcyjne, ewidencję osób z personelu, kartotekę kontrahentów i słowniki.

System umożliwia odpowiednie zarządzanie uprawnieniami dostępu do danych oraz wielostopniową weryfikację, zatwierdzanie i zamykanie protokołów poprzez osoby do tego upoważnione.

ZOBACZ PREZENTACJE MULTIMEDIALNĄ ONLINE. KLIKNIJ TUTAJ