Personel.NET

Integralnym elementem pakietu ERP TETA Constellation jest moduł TETA Personel.NET – nowoczesne i wydajne oprogramowanie dla przedsiębiorstw doceniających zaawansowane możliwości systemów informatycznych zarówno w obszarze tzw. „miękkiego” jak i „twardego” HR. Moduł wychodzi naprzeciw zmieniającym się trendom w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i proponuje narzędzia, które dzięki stosowanej parametryzacji, pól słownikowych i możliwości dostosowania interfejsu są bardzo elastyczne i przyjazne użytkownikowi.

TETA Personel.NET jest systemem wysoce otwartym. Jego komponentowa budowa daje ogromne możliwości przy wdrażaniu i późniejszym użytkowaniu aplikacji. W łatwy sposób, wraz z rozwojem firmy i co za tym idzie jej rosnącymi potrzebami, do rozwiązania można włączać kolejne podmoduły.

Funkcjonalność poszczególnych komponentów jest bardzo bogata i wciąż się rozwija. Rozwój ten podyktowany jest chęcią sprostania oczekiwaniom Klientów oraz trendom polegającym na delegowaniu coraz szerszych uprawnień w zakresie zarządzania pracownikami kierownikom liniowym.

ZOBACZ PREZENTACJE MULTIMEDIALNĄ ONLINE. KLIKNIJ TUTAJ