Produkcja.NET

Wydziały produkcyjne firm są nie tylko miejscem powstawania wielu kosztów, ale także źródłem licznych problemów związanych z elastycznością, niezawodnością i czasem realizacji. Aby przedsiębiorstwa produkcyjne mogły lepiej realizować stawiane im zadania oraz efektywniej i szybciej dostarczały informacje do pozostałych wydziałów niezbędne jest zastosowanie nowoczesnego i zaawansowanego oprogramowania informatycznego. Z tą myślą w pakiecie ERP TETA Constellation stworzony został moduł Produkcja.NET.

System ten umożliwia pełne i kompletne zdefiniowanie struktur konstrukcyjnych, receptur oraz danych technologicznych. Na tym etapie można wykorzystać wygodne wspomagające mechanizmy generacyjne do tworzenia dokumentacji wyrobu, wykonywania wielokryterialnej kalkulacji kosztów normatywnych, obliczania technologicznej długości cyklu, planowanej masy wyrobu gotowego czy też porównywania alternatywnych marszrut technologicznych.

Podstawowe planowanie produkcji odbywa się z zastosowaniem harmonogramu głównego (bazującego na planach sprzedaży oraz zamówieniach), algorytmu MRP II oraz planu zamówień sprzedaży połączonego z optymalizacją rozkroju. System wykorzystuje indywidualne kalendarze pracy stanowisk do bilansowania obciążeń i kolejkowania zadań. Dane mogą być prezentowane w postaci ilościowej jako lista, tabelarycznie oraz w formie wykresów i wydruków.

W systemie można wprowadzać zlecenia produkcyjne lub je generować (np. z zamówień od Klientów), wiązać z planami produkcji lub traktować odrębnie, wyliczać dla nich zapotrzebowanie materiałowe. Użytkownik łatwo może kontrolować stan realizacji i kalkulować koszty zleceń. System prowadzi przy tym szczegółową rejestrację przepływu produkcji.

Program doskonale radzi sobie z obsługą kart Kanban w zakresie planowania i rejestracji zdarzeń takich jak: uruchomienie produkcji, zakończenie, opróżnienie pojemnika, ewidencji zużywanych składników itp. Wszystkie te informacje są przechowywane w systemie, co umożliwia w sytuacji reklamacji szybką identyfikację przyczyn powstałej wady. Dla wielu przedsiębiorstw cenne są możliwości obsługi produkcji wielowariantowej konfigurowanej pod indywidualne zamówienia. Z sytuacją taką spotykamy się np. w branży meblarskiej, odzieżowej czy motoryzacyjnej.

Produkcja.NET może współpracować z systemami obsługującymi kody kreskowe umożliwiając zarówno ich wydruk na naklejkach i zestawieniach, jak również bieżący odczyt i współpracę z przenośnymi terminalami. Rozwiązanie to na wielu poziomach zostało ściśle zintegrowane z modułem logistycznym pakietu ERP TETA Constellation. Cały pakiet korzysta z wspólnej kartoteki indeksów, zaś jej znaczącą część stanowią informacje, z których korzysta moduł produkcyjny (rozmaite parametry indeksu) lub które w nim wyliczane (długości cykli technologicznych, koszty normatywne, planowana masa indeksu itp.).

ZOBACZ PREZENTACJE MULTIMEDIALNĄ ONLINE. KLIKNIJ TUTAJ