AD Audit Plus

 
 
 ManageEngine ADAudit Plus jest narzędziem audytowania zmian i powiadamiania w rozproszonych środowiskach Active Directory. Spełnia najbardziej restrykcyjne wymagania dotyczące bezpieczeństwa, audytów, zgodności zdefiniowanych przez organy regulacyjne. Dostarcza administratorom odpowiednich narzędzi wspierających zarządzanie zmianą.

AD Audit Plus dostarcza kompleksowych raportów i powiadomień, które są łatwo zrozumiałe nawet dla nietechnicznych osób. Raporty odpowiadają na kluczowe pytania dotyczące audytu Active Directory: „Kto" zrobił „jaką" akcję, „kiedy" i z „jakiego" miejsca. Narzędzie pokazuje nie tylko dane powiązane ze zmianą, ale także pozwala na eksport wyników do xls, html, pdf oraz csv.

Funkcjonalność

·         Audyt Windows Active Directory w czasie rzeczywistym

Audytowanie, monitorowanie i raportowanie kontrolerów domeny, wraz z pełną informacją na temat zmian użytkowników, grup, GPO, komputerów i jednostek organizacyjnych, DNS, schematu AD i konfiguracji, za pomocą ponad 200 szczegółowych graficznych raportów zdarzeń oraz alertów

·         Audyt logowania/wylogowania w Windows

Audytowanie czasu logowania i wylogowania do stacji roboczych użytkowników, wraz z czasem zalogowania. Przeglądanie i tworzenie harmonogramów raportów graficznych z alertami e-mail, pod kątem okresowej analizy oraz szybkiego reagowania na zagrożenia z zakresu bezpieczeństwa.

·         Audyt serwerów plików Windows

Możliwość śledzenia zdarzeń tworzenia, modyfikacji i usuwania plików w wyniku dozwolonego i nieautoryzowanego dostępu, wraz ze szczegółową analizą zmian dokumentów, ich struktury plików i katalogów oraz udziałów i uprawnień.

·         Audyt serwerów Windows

Śledzenie logowania/wylogowania, tworzenie harmonogramów śledzenia zdarzeń, jak np. logowania RADIUS, aktywności usług terminalowych, czasu zalogowania i historii logowania. Procesy audytowe można kontrolować śledząc harmonogram zadań systemu Windows.

·         Raporty audytowe zgodności

Sprawdzenie domeny w zakresie zgodności z normami, m.in. SOX, PCI-DSS, które wiążą się z zapewnianiem efektywnej kontroli nad bezpieczeństwem informacji, co oznacza ciągłe monitorowanie, audyt i raportowanie każdej zmiany w środowisku Windows Active Directory i Windows Server.

·         Archiwizacja danych

Oprogramowanie umożliwia okresową archiwizację audytowanych danych zdarzeń. Można przeglądać zdarzenia z przeszłości AD, takie jak historia logowania użytkownika, historia zmian haseł i wiele innych.

Korzyści

·         Odpowiedź na kluczowe pytanie

Kto spowodował jaką zmianę w AD, kiedy i z jakiego miejsca?

·         Szybka reakcja na zmiany

Alerty dostarczane przez AD Audit Plus są odpowiedzią na potrzeby administratorów w zakresie nadzorowania środowiska i identyfikacji zagrożeń, a dzięki mechanizmowi natychmiastowych powiadomień kierować ich uwagę na niechciane zmiany i pomagać pozbyć się zagrożeń.

·         Zgodność

System pomaga spełnić najbardziej restrykcyjne wymagania dotyczące bezpieczeństwa, audytów, zgodności zdefiniowanych przez kontrole wewnętrzne, zewnętrzne i organy regulacyjne, a także dostarcza administratorom odpowiednich narzędzi wspierających zarządzanie zmianą.