AD360

 

ManageEngine AD360 umożliwia zarządzanie uprawnieniami użytkowników, samodzielne zarządzanie hasłami, audyt bezpieczeństwa Windows i serwerów plików oraz raportowanie Exchange.

Oferuje wspólną, zintegrowaną konsolę dla połączenia narzędzi ManageEngine  Active Directory pozwalającą na poprawę bezpieczeństwa, zgodności i zwiększającą wygodę zarządzania środowiska Active Directory.

 

Funkcjonalność

·         Zarządzanie Active Directory

Większość z kluczowych zadań AD jest przyziemna i powtarzalna. Automatyzacja i delegowanie tych zadań może zaoszczędzić bardzo dużo czasu i wysiłku, oraz przynieść wielką wartość dla organizacjipoprzez zmniejszenie kosztów zarządzania IT.

 • Jedno miejsce zarządzaniakontami użytkowników
 • Kontrola zadań poprzez budowęWorkflow
 • Zmniejszenie różnicmiędzy procesami biznesowymi iAD
 • Automatyzacja zadań AD
 • Audyt domeny i sprawdzanie zgodności

AD360 zajmuje się inspekcją zmian w AD i sprawdzeniem zgodności wymagań IT poprzez zapewnienie, że krytyczne zasoby w sieci są kontrolowane, monitorowane i raportowane wraz z całąinformacją na temat zmian użytkowników, grup, komputerów, GPO i OU, a także z natychmiastowym powiadamianiem e-mail.

 • Śledzenieinformacji o krytycznym znaczeniu
 • Zapewnienie zgodnościIT
 • Automatyczna archiwizacja
 • Łatwe raportowanie
 • Samoobsługa haseł i kont

Badania pokazują, że aż 30% połączeń do działu helpdesk związanych jest z resetowaniem hasła iodblokowaniem konta. Poprzez wyposażenie użytkowników końcowych w możliwość samoobsługi haseł z AD360, można drastycznie obniżyć liczbę generowanych zgłoszeń i zwiększyć wydajność pracowników.

 • Samoobsługaresetowania hasła/odblokowaniakonta
 • Dwuskładnikowe uwierzytelnianie w oparciu m.in. o SMS/e-mailw celu weryfikacjiID
 • Automatyczne powiadomienia o ważności hasła/konta
 • Aktualizacja własnych danych kontaktowych i możliwość przeszukiwania domeny
 • Subskrypcja do grup security i mail
 • Synchronizacja haseł
 • Raportowanie i audyt Exchange

AD360 dostarcza wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych aby optymalizować infrastrukturęExchange w organizacji.Szczegółowy zestaw raportów zawiera wszystkie niezbędne informacje ośrodowisku Exchange w postaci graficznej.

 • Śledzenie rozmiarów skrzynek,treści,ruchu, itp.
 • Raporty listydystrybucyjnychifolderów publicznych
 • RaportdostępuOWA
 • Przeszukiwanie informacji za pomocą wbudowanych filtrów

Korzyści

·         Usprawnienie operacji dostępu

Automatyzacja zadań, takich jak zarządzanie kontem użytkownika z ustawianiem workflow może zapewnić, że kluczowe dane nie wylądują w niepowołanych rękach

·         Bezpieczeństwo i zgodność

Badanie istotnych zmian wprowadzonych do obiektów AD może pomóc w określeniu, czy zmiany sązgodne ze standardami IT.

·         Automatyzacja operacji AD

Automatyzacja zadań AD, takich jak tworzenie użytkowników, usuwanie nieaktywnych użytkownikóworaz włączanie / wyłączanie użytkowników. Definiowanie szablonów modyfikacji użytkownika umożliwia niezwykle szybkie wykonanie większości operacji z nim związanych.

·         Zapewnienie bezpiecznej samoobsługi

Zapewnienie samoobsługi do resetowania hasła i odblokowania konta na ekranie Winlogon (CTRL + ALT + DEL) może znacznie zmniejszyć zgłoszenia do działu Help Desk i zwiększyć produktywność pracowników.

·         Monitorowanie ruchu Exchange

Kompletne monitorowanie danych ruchu Exchange, takich jak użycie OWA, ruch pocztowy, rozmiar skrzynki pocztowej i uprawnienia oraz eksportowanie raportów w formatach xls, csv, html i pdf.