Applications Manager

 
 ManageEngine Applications Manager jest opartym na przeglądarce internetowej kompletnym systemem APM (Application Performance Management) umożliwiającym monitorowanie aplikacji i zarządzanie usługami IT. System bada wydajność i dostępność poszczególnych aplikacji biznesowych realizujących określoną usługę IT i dzięki czytelnym raportom analitycznym pomaga ocenić optymalny poziom wykorzystania jej poszczególnych komponentów.

Applications Manager znacznie ułatwia realizację procesów zarządzania w IT związanych z monitoringiem wydajności usług IT, analizą dostarczanych danych i podejmowaniem decyzji operacyjnych.

Funkcjonalność

·         Serwery aplikacji

Monitoring kilkudziesięciu parametrów wydajnościowych takich serwerów aplikacyjnych jak Microsoft .NET, GlassFish, JBoss, Oracle Application Server, SilverStream, Tomcat, VMware vFabric, WebLogic i WebSphere.

·         Bazy Danych

Monitoring kilkudziesięciu parametrów wydajnościowych takich serwerów bazodanowych jak Cassandra, DB2, Memcached, MS SQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL i Sybase.

·         Systemy Operacyjne

Monitoring dostępności i wydajności systemów operacyjnych Windows, Linux, Mac OS, AIX, AS400|iSeries, FreeBSD|OpenBSD, HP-UX|Tru64, Novell i Sun Solaris.

·         Środowisko Wirtualne

Monitoring systemów wirtualnych VMware (ESX, ESXi) i Hyper-V. Prezentacja całego środowiska z informacją o obciążeniu hostów i alokacji zasobów na poszczególnych maszynach wirtualnych z możliwością zawieszenia, restartu czy podniesienia systemów.

·         Serwery i serwisy Webowe

Analiza stanu takich serwerów jak Apache, IIS czy PHP. Dodatkowo możliwość monitorowania certyfikatów SSL oraz serwisów webowych (SOAP).

·         Middleware

Monitoring kilkudziesięciu parametrów wydajnościowych takich systemów jak Microsoft MQ, SharePoint, Rabbit MQ, WebLogic Integration, IBM Websphere MQ.

·         Strony WWW i sekwencje URL

Analiza kroków wykonywanych na stronie od wejścia do zakończenia określonej transakcji dzięki monitoringowi adresów i sekwencji URL. Weryfikacja dostępności i czasu ładowania każdego kroku w sekwencji.

·         Systemy ERP

Kompleksowy monitoring systemów SAP i Oracle E-Business Suite. Analiza działania poszczególnych modułów systemu, zaczynając od parametrów serwerów aplikacyjnych i bazodanowych, poprzez natywne komponenty monitoringu, na systemach operacyjnych kończąc.

·         Środowiska w chmurze

Monitoring środowisk w chmurze od takich dostawców jak Amazon EC2 czy Windows Azure. Analiza dostepności i wydajności RDS, ruchu w sieci, poszczególnych ról, całych instancji, itd.

·         Transakcje Webowe

Kompleksowa analiza transakcji webowych z wykorzystaniem modułu APM Insight. Monitoring transakcji Java|J2EE, Rubby on Rails i .NET. Ocena wydajności baz danych, metod i kwerend od strony użytkownika.

·         Doświadczenia użytkowników końcowych

Monitoring doświadczeń użytkowników końcowych (EUM) w formie definiowanej jako jeden z wymiarów Raportu Gartnera dla APM. Monitoring sekwencji URL, imitacja rzeczywistej przeglądarki, ping, DNS, serwerów pocztowych z odległych lokalizacji z wykorzystaniem agentów EUM.

·         Definiowanie własnych monitorów

Wszystko to, czego Applications Manager nie dostarcza out-of-the-box, można ubrać w monitoring wykorzystujący własne monitory: skrypty, analizę plików i katalogów, analizę kwerend SQL, monitory MBeans (JMX) czy MIB (SNMP).

Korzyści

·         Mapowanie usług IT

Funkcja grupowania monitorów pozwala na definiowanie logicznych zależności między poszczególnymi modułami w taki sposób, w jaki wspólnie realizują określoną usługę IT. Jest to kluczowa funkcjonalność systemu Applications Manager, która daje możliwość mapowania realizowanych przez departament IT  określonych usług (np. dostęp do poczty elektronicznej, dostęp do portalu korporacyjnego) wraz z rzeczywistymi zależnościami między poszczególnymi komponentami, które mają wpływa na dostępność, pojemność i wydajność tych usług.

·         Wydajność i oszczędność czasu

Applications Manager w znacznym stopniu przyspiesza i ułatwia rozwiązywanie problemów związanych z dana usługą biznesową czy monitorowanymi komponentami.

·         Zarządzanie SLA

Zaawansowany widok SLA przeznaczony dla Menadżerów IT. Możliwości definiowania nowych umów SLA i podczepiania ich pod realizowane usługi IT mapowane na grupy monitorów. Analiza dostępności usługi, wolumenu zdarzeń, MTTR, MTBF.

·         Root Cause Analysis

Zaawansowany moduł analizy źródła alarmu wpierający ITILowy proces Zarządzania Problemem. Alarmowanie na poziomie usługi z możliwością weryfikacji co tak na prawdę stanowi źródło awarii.

·         Planowanie pojemności

Zestawienie grupy serwerów w ujęciu pojemnościowym z charakterystyką przekroczeń wybranych progów w określonych przedziałach czasowych. Informuje o serwerach przeszacowanych, niedoszacowanych i bezczynnych co znacznie usprawnia reloakcję zasobów szczególnie w środowisku wirtualnym.

·         Wartości brzegowe i profile akcji

Standardowa obsługa alarmów w oparciu o profile akcji typu email, SMS czy wywołanie skryptu w reakcji na przekroczenie wartości brzegowych. Wsparcie proaktywnej obsługi zagrożeń w infrastrukturze dzięki wieloprogowym profilom wartości brzegowych.

·         Analiza anomalii

Badanie wydajności w oparciu o okresy bazowe statyczne lub ruchome charakteryzujące standardową pracę wybranego monitora. Wsparcie dla weryfikacji trednu wysycenia poszczególnych atrybutów oraz likwidacja błędnych alarmów dla systemów niestabilnych.

·         Raporty

Bogaty zestaw predefiniowanych raportów na temat stanu poszczególnych atrybutów i monitorów, jak i całych usług IT. Możliwość eksportowania raportów do plików płaskich, pdf oraz definiowania harmonogramów generujących i przesyłających raporty cyklicznie.