TopoMapper Plus

ManageEngine TopoMapper Plus to proste i wygodne w obsłudze narzędzie dynamicznego wykrywania urządzeń sieciowych warstwy 2 (OSI). Dzięki niemu administratorzy mogą wizualizować całą sieć do postaci aktywnej mapy. System automatycznie wykrywa, mapuje i raportuje kompletny zestaw urządzeń typu serwery, stacje robocze, maszyny wirtualne, zapory, dostępnych w sieci organizacyjnej.
System posiada również funkcje okresowego skanowania sieci, utrzymując aktualność prezentowanych map, które można również eksportować do plików PDF.

Funkcjonalność

·         Automatyczne, cykliczne wykrywanie sieci

System pozwala zwyczajnie zaoszczędzić czas niezbędny do ręcznego tworzenie map topologii sieci oraz utrzymania ich aktualności.
Siłą systemu jest obsługa kluczowych protokołów wykrywania urządzeń w sieci i budowania topologii połączeń między poszczególnymi jej komponentami. Obsługa protokołu SNMP oraz CDP na równi z LLDP sprawia, że żadne urządzenie w sieci nie umknie skanerowi TopoMapper Plus.

·         Filtrowanie map według podsieci i typów urządzeń

TopoMapper Plus udostępnia opcje filtrowania listy urządzeń według podsieci i typów urządzeń. To pomaga administratorom łatwo zidentyfikować urządzenia podłączone do sieci i określenie do jakich podsieci i typów urządzeń należą.

·         Eksport map do plików PDF

System pozwala na eksportowanie utworzonych map sieci do plików PDF.

·         Raporty audytowe

TopoMapper Plus pozwala stworzyć raport audytowy, który w sposób zbiorczy prezentuje listę zmian w poszczególnych widokach. Prezentowane informacje to czas aktualizacji, lista dodanych i usuniętych urządzeń. Wszystko to w rozbiciu na poszczególne mapy.

Korzyści

·         Zawsze aktualny stan map sieciowych za sprawą funkcji auto-discovery

·         Oszczędność czasu- administrator IT już nie musi tworzyć map sieci ręcznie

·         Raporty prezentujące nowo dodane lub usunięte urządzenia