ExchangeReporter Plus

 
 ManageEngine ExchangeReporter Plus to oparte o przeglądarkę internetową, narzędzie służące do analizy i raportowania serwerów Exchange. Rozwiązanie posiada ponad 100 gotowych raportów, pozwalających na dokładną i dogłębną analizę każdej infrastruktury poczty elektronicznej Exchange.

Funkcjonalność

·         Raporty audytowe Exchange

Funkcja audytu serwera Exchange pozwala na kontrolę wszelkich nieautoryzowanych prób logowania do skrzynek pocztowych lub zmian uprawnień skrzynek pocztowych! Exchange Reporter Plus przeszukuje dzienniki zdarzeń serwerów Exchange i kontrolerów domeny, dając użytkownikowi dostęp do szczegółowych danych w formie raportów, wykresów i podglądów.

·         Raporty Exchange ActiveSync

Kontrola ruchu sieciowego ActiveSync w firmie dzięki rozbudowanym raportom dotyczącym wykorzystania ActiveSync, żądań synchronizacji, szczegółów zasad, informacji o stanie i szczegółów urządzeń. Raporty ActiveSync pozwalają zarządzać grupą obsługujących ActiveSync urządzeń mobilnych w środowisku Exchange oraz dokonywać sprawnego audytu ruchu sieciowego urządzeń mobilnych.

·         Raporty Outlook Web Access

OWA umożliwiło dostęp do poczty Exchange z poziomu sieci web w podobnym zakresie jak z poziomu komputera. Raporty OWA programu Exchange Reporter Plus pozwalają na monitorowanie aktywności Outlook Web Access poprzez filtrowanie danych wg użytkowników, typów przeglądarek, a nawet adresów IP klientów.

·         Raporty dotyczące właściwości skrzynek pocztowych

Skrzynki pocztowe Active Directory stanowią kluczowy element środowiska serwera Exchange. Raport programu Exchange Reporter Plus dotyczący właściwości skrzynek pocztowych daje administratorowi dostęp do dokładnych danych dotyczących wielkości skrzynek, nieaktywnych i ukrytych skrzynek pocztowych, przyrostu rozmiaru skrzynek oraz każdego innego atrybutu skrzynki pocztowej Exchange.

·         Raporty dotyczące uprawnień skrzynek pocztowych

Raport programu Exchange Reporter Plus dotyczący uprawnień skrzynek pocztowych pozwala administratorowi Exchange na zarządzanie w wydajny sposób uprawnieniami skrzynek pocztowych. Te standardowe raporty stanowią istotne narzędzie pozwalające na szybki przegląd uprawnień przypisanych do skrzynek pocztowych i użytkowników, a co za tym idzie, wpływają na bezpieczeństwo zawartych w skrzynkach pocztowych informacji.

·         Raport list dystrybucyjnych

Listy wysyłkowe Active Directory stanowią wspaniały sposób na udostępnianie informacji wielu użytkownikom jednocześnie! Raporty programu Exchange Reporter Plus pozwalają zadbać, by podejrzane dane nie wykorzystywały tego samego narzędzia, a także pozwalają śledzić aktywność wszystkich użytkowników z listy dystrybucyjnej!

·         Raport dotyczący zawartości folderu publicznego

Centralne repozytorium danych wymaga dokładnego monitorowania. Raporty programu Exchange Reporter Plus dotyczące folderu publicznego pozwalają zadbać o tę kwestię, dostarczając informacji na temat wszelkich istotnych danych dotyczących folderów publicznych, uwzględniając także rodzaje danych w folderach!

Korzyści

·         Odkwanie prawdziwego źródła wszystkich nieautoryzowanych aktywności użytkowników

·         Zabezpieczenie przez podejrzaną aktywnością

·         Identyfikacja sprawców problemów

·         Szybka reakcja poprzez powiadomienia w zakresie krytycznych zdarzeń dotyczących serwera Exchange