ADManager Plus

 

Narzędzie oparte na przeglądarce sieciowej, wspomagające zarządzanie usługami katalogowymi Active Directory. Oprogramowanie posiada prosty i bardzo intuicyjny interfejs użytkownika ułatwiający zarządzanie usługami katalogowymi. Nie wymaga korzystania z linii poleceń systemowych oraz skryptów. Generator raportów oferowany przez ADManager Plus pozwala na szybkie i elastyczne tworzenie i eksportowanie wszechstronnych raportów w wymaganym formacie. Scentralizowana kontrola oraz efektywne zarządzanie użytkownikami poprzez wprowadzenie dostępu w zależności od roli/funkcji pełnionej przez użytkownika w systemie. Ograniczony dostęp do informacji chronionej pozwala na zapewnienie integralności oraz kontroli całego środowiska systemowego.

Funkcjonalność

·         Tworzenie kont w AD

Efektywne tworzenie kont dla wielu użytkowników poprzez importowanie atrybutów użytkownika z plików *.csv. Zarządzanie kontaktami, grupami oraz zarządzanie hasłami. Zmniejszenie czasu pracy oraz uproszczenie wykonywanych czynności.

·         Modyfikacje atrybutów

ADManager Plus udostępnia funkcję i pozwala na elastyczną zbiorczą modyfikację atrybutów użytkownika dla usług katalogowych, włączając w to również operacje/usługi terminalowe.

·         Raporty

Miarą sukcesu osiąganego w Państwa przedsiębiorstwie jest jakość wykonywanych raportów. Generator raportów oferowany przez ADManager Plus pozwala na szybkie i elastyczne generowanie, eksportowanie  wszechstronnych raportów w wymaganym przez Państwa formacie.

·         Kontrola użytkowników

Scentralizowana kontrola oraz efektywne zarządzanie użytkownikami poprzez wprowadzenie dostępu w zależności od roli/funkcji pełnionej przez użytkownika w systemie. Ograniczony dostęp do informacji chronionej pozwala na zapewnienie integralności oraz kontroli całego środowiska systemowego.

Korzyści

·         Automatyzacja działań

ADManager Plus eliminuje konieczność powtarzania żmudnych i kompleksowych zadań w środowisku domenowym.

·         Standaryzacja obiektów AD

Dzięki możliwości budowania szablonów w systemie, unikamy pomyłek w tworzeniu nowych obiektów AD.

·         Kompleksowe raportowanie AD

Dzięki wbudowanym raportom uzyskujemy możliwość planistycznego monitoringu środowiska domenowego. Zarządzanie zmianami - zbieranie danych do planowania rozwoju systemów.

·         Pełna rozliczalność działań

Wykorzystując ADManager Plus wprowadzamy pełną kontrolę w procesie zarządzania obiektami AD - delegacja zadań i audyt uprawnień.