AD SelfService Plus

 

ManageEngine ADSelfService Plus to bezpieczne narzędzie przeznaczone dla użytkownika końcowego. Pomaga zarządzać kontem w domenie. Aplikacja daje użytkownikom możliwość:

  • resetowania hasła,
  • odblokowania konta,
  • aktualizacji danych w środowisku Active Directory

Dzięki temu możemy w znaczny sposób ograniczyć incydenty generowane w naszym systemie Helpdesk.

Funkcjonalność

·         Samodzielne resetowanie hasła

Umożliwia użytkownikowi samodzielne resetowanie hasła do domeny w Windows Active Directory lokalnie, z poziomu własnego komputera lub zdalnie, korzystając z przeglądarki sieciowej bez pomocy helpdesku IT.

·         Samodzielne odblokowywanie konta

Odblokowywanie kont umożliwiające użytkownikowi domeny samodzielne odblokowanie konta domeny (w razie jego zablokowania) lokalnie, z poziomu własnego komputera lub za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

·         Powiadomienie o wygaśnięciu hasła lub konta

Powiadamianie użytkowników za pomocą wiadomości SMS/e-mail o zbliżającym się terminie wygaśnięcia hasła. Funkcja niezwykle przydatna dla użytkowników VPN i OWA, którzy mogą teraz dokonać zmiany hasła w dowolnym czasie i miejscu

·         Aktualizacja danych

AD SelfService Plus dostarcza wygodnego interfejsu dla użytkowników, którzy chcą zaktualizować ich personalne dane w środowisku Active Directory. Narzędzie wspiera modyfikowanie wielu atrybutów takich jak: general, exchange, terminal, atrybuty konta itd. Administrator może również dodać inne atrybuty dla użytkowników.

·         Raporty i powiadomienia wysyłane e-mailem

Kompletne raporty audytowe dotyczące użytkowników i przeprowadzonych przez nich samodzielnych czynności dotyczących haseł. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, ADSelfService Plus wysyła również potwierdzenia po każdorazowej samodzielnej zmianie dotyczącej hasła przeprowadzonej przez użytkownika.

Korzyści

·         Redukcja kosztów incydentów Helpdesk

Eliminacja głównego źródła zgłoszeń Helpdesk i związanych z tym kosztów poprzez użycie AD SelfService Plus w celu zautomatyzowania zmiany hasła i odblokowania konta.

·         Zwiększona produktywność pracowników

Dzięki użyciu AD SelfService Plus następuje zwiększenie produktywności  pracowników poprzez zmniejszanie czasu jaki musieliby poświęcić na rejestrowanie incydentu i czekanie na reakcje operatorów Helpdesk. Używając portalu SelfService skracamy ten proces to jednego szybkiego kroku. Upewniamy się też, że nasi pracownicy będą mogli wrócić od razu do swojej pracy bez potrzeby czekania na reakcję specjalistów Helpdesk.

·         Historia zdarzeń

Każda wykonana akcja jest zapisywana w logach. Krytyczne alerty i potwierdzenia są wysyłane do administratorów i wybranych użytkowników według harmonogramu

·         Bezpieczeństwo

Zwiększone bezpieczeństwo podczas zmiany hasła i odblokowywania kont poprzez pytania weryfikacyjne i uwierzytelnianie wieloskładnikowe.

·         Łatwa implementacja

Instalacja narzędzia jest niezwykle prosta z użyciem intuicyjnego kreatora.