IT 360

Co to jest IT360?

IT360 to zintegrowane rozwiązanie firmy ManageEngine służące do zarządzania IT i przeznaczone do monitorowania i zarządzania infrastrukturą IT w średnich i dużych przedsiębiorstwach. ManageEngine IT360 dodaje kontekst biznesowy do monitorowania zasobów IT, pomagając różnym uczestnikom procesu w zrozumieniu wpływu przestojów na działalność biznesową.

Łatwa w obsłudze konsola WWW pomaga użytkownikowi w monitorowaniu dostępności i wydajności sieci, serwerów i aplikacji. Wbudowane centrum obsługi zgodne z wytycznymi ITIL redukuje złożoność przepływów pracy w produkcji i ułatwia administratorowi IT wydajne wykonywanie operacji IT

 

Zintegrowane zarządzanie wydajnością IT dla skuteczniejszych operacji

Zarządzanie usługami biznesowymi, które pomaga kierownikom

  • Zarządzanie wydajnością sieci (dostępność, wydajność, analiza ruchu)
  • Zarządzanie wydajnością systemów i baz danych
  • Monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności
  • Analiza i raportowanie trendów
  • Planowanie wydajności
  • Zarządzanie działaniami z perspektywy użytkownika
  • Monitorowanie kluczowych miar biznesowych
  • Centrum obsługi IT z obsługą ITIL
  • Zarządzanie poziomem usługi
  • Zarządzanie zasobami IT

Dzięki wstępnie skonfigurowanej obsłudze monitorowania sieci, serwerów, baz danych i aplikacji, ManageEngine IT360 udostępnia zespołowi IT jedno wspólne miejsce, z którego można szybko rozwiązywać problemy z wydajnością. Zintegrowane centrum obsługi z funkcjami, takimi jak zgłaszanie problemów, zarządzanie problemami, zarządzanie zmianami, baza wiedzy, zautomatyzowane zgłaszanie problemów itd., upraszcza pracę, tym samym skuteczniej wykorzystując możliwości personelu IT.