AssetExplorer

 

Oprogramowanie do zarządzania zasobami

ManageEngine AssetExplorer jest kompletnym rozwiązaniem zarządzania zasobami IT. Oferuje kontrolowanie i przegląd całości infrastruktury przedsiębiorstwa, zarówno IT, jak i zasobów nie związanych z informatyką. Za pomocą ManageEngine AssetExplorer administrator z jednego miejsca może śledzić i zarządzać przekazywaniem własności wszystkich zasobów.

AssetExplorer skanuje i poddaje auditowi wszystkie stacje robocze w sieci LAN, WAN i VPN. AssetExplorer podłącza się do Active Directory i skanuje wszystkie znalezione tam stacje robocze. Przy użyciu skanowania sieciowego AssetExplorer potrafi odnaleźć stacje robocze oparte na systemie Linux, drukarki sieciowe, routery oraz switche. Szczegółowy raport skanowania umożliwia wgląd w szczegóły zainstalowanego na stacjach roboczych sprzętu, jak i zainstalowanego tam oprogramowania. Osoby zarządzające zasobami w firmie przy pomocy raportów mogą otrzymać szczegółowe dane na temat zainstalowanego na stacjach roboczych sprzętu i oprogramowania.

Funkcjonalność

·         Zarządzanie grupami zasobów

Przy pomocy AssetExplorer możliwe jest tworzenie zbiorów (grup) zasobów celem lepszej kontroli i zarządzania. Aby uprościć zarządzanie możliwe jest tworzenie statycznych lub dynamicznych grup w oparciu o właściwości zasobu. Przy użyciu grupowania statycznego można łączyć zasoby o rożnych właściwościach, natomiast grupowanie dynamiczne umożliwia grupowanie zasobów na podstawie specyficznych kryteriów.

  • Grupowanie statyczne umożliwia łączenie różnych zasobów, np. Stacja Windows XP, stacja Linux oraz drukarka do np.: Grupy KADRY
  • Grupowanie dynamiczne umożliwia klasyfikowanie zasobów na podstawie ich właściwości, np. wszystkie stacje Windows XP, wszystkie stacje w pamięcią RAM mniejszą niż 1 GB, stacje robocze z procesorem Intel Centrino, itd.
  • Śledzenie właściciela zasobu

Funkcjonalność ta umożliwia otrzymanie informacji na temat właściciela zasobu. Przy pomocy AssetExplorer możliwe jest przypisane zasobu pracownikowi oraz śledzenie własności przez cały okres „życia" zasobu. Szczegółowa historia własności pomaga w odnalezieniu poprzednich właścicieli oraz raportuje wszystkie ich zmiany.

Autoprzypisanie wykorzystywane w AssetExplorer umożliwia szybkie przypisanie stacji roboczej najprawdopodobniejszemu właścicielowi w oparciu o jego login. Autoprzypisanie eliminuje ręczną prace operatora o ponad 80%.

·         Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania

Funkcja ta pozwala na przedstawienie operatorowi szczegółowych informacji  o stacji roboczej podłączonej do sieci komputerowej, takich jak: system operacyjny, procesor, ustawienia połączenia sieciowego, dysk twardy, wykorzystane gniazda pamięci RAM. 
Raport inwentaryzacji oprogramowania podaje szczegółowe informacje o zainstalowanych na stacjach roboczych programach.  Umożliwia to grupowanie licencjonowanego oprogramowania celem porównania ilości zainstalowanych licencji a zakupionych.

·         Historia audytów

Audit Trail umożliwia śledzenie i porównywanie zmian zachodzących w ciągu tygodnia a dotyczących instalacji oprogramowania (zakupionego jak i nie chcianego) a także zmian dotyczących dodania lub wymiany elementów komputerowych.

Szczegółowy raport audytu pozwala na zestawianie różnych informacji o zaistniałych  w sieci zmianach. Szczegółowy raport z audytu stacji roboczej umożliwia podgląd dokonanych w określonym czasie zmian lub podgląd zmian w zasobach.

·         Zapewnienie zgodności licencyjnej

AssetExplorer porównuje ilość zakupionych licencji z ilością zeskanowanych licencji, w ten sposób pomaga w zapewnieniu o zgodności licencyjnej. Ustalony harmonogram skanowania wykrywa nieautoryzowane oprogramowanie oraz alarmuje w momencie jego odnalezienia.

·         Śledzenie częstości używania oprogramowania

AssetExplorer zbiera informacje o tym jak często poszczególne oprogramowanie jest wykorzystywane oraz klasyfikuje je jako: Frequently Used, Occasionally Used oraz Rarely Used. Na podstawie tych informacji osoby zarządzające zakupami oprogramowania mogą podjąć decyzję o zakupie lub odnowieniu licencji. 

Korzyści

·         Zarządzaj zasobami w sieci

Zarządzanie zasobami w sieci pozwala kontrolować wszystkie zasoby IT i nie IT z jednego panelu serwisanta

·         Monitoruj i zarządzaj oprogramowaniem i sprzętem

Dzięki AssetExplorer, będziesz wiedział o wszystkich zainstalowanych aplikacjach, zakupionych i nielegalnych, licencjonowanych i darmowych.

·         Zarządzaj pełnym cyklem życia zasobów IT

Zarządzaj cyklem życia produktów w organizacji od wniosku zakupowego po utylizację

·         Przestrzegaj zgodności licencji

Dzięki AssetExplorer, będziesz wiedział o wszystkich nadmiarowych i nieużywanych licencjach. Dodatkowo system sam powiadomi o zbliżającym się terminie wygaśnięcia licencji bądź umowy.