Kadry i płace

Rozliczanie i wypłata wynagrodzeń


Aplikacja obsługuje procesy związane z obliczaniem wynagrodzeń z tytułu dowolnych rodzajów umów. Podczas obliczania listy TETA Personel.NET uwzględnia procesy związane z zarejestrowaniem zdarzeń kadrowych, wprowadzoną ewidencję czasu pracy, udzieleniem świadczeń socjalnych i udzieleniem pożyczek z tytułu przynależności do kasy zapomogowo pożyczkowej. Procesy rozliczania wynagrodzeń respektują obowiązujące przepisy i rozporządzenia kodeksu pracy, ustawy o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych oraz ustawy podatkowej.

Administracja kadrami


Zdarzenia kadrowe są obsługiwane z dużą dokładnością oraz w sposób przyjazny dla użytkownika. Każde zdarzenie kadrowe wprowadzane jest poprzez specjalne kreatory, które sprawdzają poprawność i kompletność danych. Eliminuje to możliwość niepełnego bądź błędnego ich wprowadzania.

Kartoteka pracownika zawiera bardzo szeroki zakres danych, a ponadto umożliwia ewidencjonowanie informacji niestandardowych dzięki wykorzystaniu funkcji tworzenia własnych pól i etykiet na formularzach. Funkcjonalność tej części systemu obejmuje całość zdarzeń kadrowych takich jak zatrudnienie pracownika, zmianę warunków umowy czy wymiaru etatu, zmianę stanowiska, stopnia zaszeregowania, awanse pracowników, naliczanie urlopów, staży oraz zawieszenie pracownika i rozwiązanie umowy o pracę.

System może prowadzić ewidencje zatrudnionych osób wraz z członkami ich rodzin, ewidencję warunków ubezpieczenia i szkoleń oraz badań BHP. TETA Personel.NET jest ściśle zintegrowany z programem Płatnik oraz umożliwia import danych z plików zewnętrznych. Warto wspomnieć też o raportach ustawowych – aplikacja udostępnia zestaw standardowych raportów: dokumenty kadrowe (umowa o pracę, różne sposoby rozwiązywania umowy, świadectwo pracy, ewidencja czasu pracy) oraz zestawienia Z03, Z06, Z12, Z05 i DG1. Uzupełnieniem szerokich możliwości analizy informacji są rozbudowane mechanizmy tworzenia raportów i zestawień własnych.

POTRZEBUJESZ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI? KLIKNIJ TUTAJ